Polish

Polish Flag symbol

 Witamy!

 
Notre Dame High School to zróżnicowana społeczność akademicka tworzona przez prawie 550 chłopców.  Każdego roku przyjmujemy do ND uczniów z innych krajów, aby zwiększać różnorodność rasową, geograficzną i społeczno-gospodarczą szkolnej społeczności. Przy wsparciu koordynatora ds. programu dla uczniów międzynarodowych szkoła Notre Dame dąży do wspierania ich w trakcie nauki i po jej zakończeniu na drodze do przyszłego sukcesu.
Students  in Spain

Międzynarodowe sukcesy uczniów

Miarą naszych oczekiwań wobec uczniów międzynarodowych jest ich przyjęcie do koledżu.  W miarę poszerzania naszych programów dążymy do zapewnienia wszystkim uczniom niezbędnego wsparcia i wytycznych w znalezieniu koledżu lub uniwersytetu, który będzie najodpowiedniejszy dla każdego z nich.  Absolwenci naszej szkoły świetnie radzą sobie na wybranych przez siebie uczelniach i odnoszą sukcesy w tym stale zmieniającym się świecie.International Application Procedure:

Partners

Apex International Education Partners (AIEP)
51 Depot Street, Suite #211
Watertown, Connecticut 06795 USA
Phone: +1.646.346.3599
Email: http://www.aiepusa.com/

Ivy Labs Education
97 Whitney Avenue
New Haven, Connecticut 06510 USA
Phone: +1.203.745.5612
Email: info@ivylabs.org

Nacel Open Door (NACEL)
380 Jackson Street, Suite #200
St. Paul, Minnesota 55101
Phone: +1.651.686.0080
Email: vickinacel@hotmail.com
 

North East Consulting Logo

North East Education
Consulting, LLC

P. O. Box 346
Canton, Connecticut, 06019
United States of America
Phone: 888-742-NESC (6372)
Email: info@nescus.com